Runt om i staden ser man hemlösa som säljer Situation Sthlm. Tidningen har som målsättning att skapa debatt och opinion runt frågor som rör den sociala verksamhetens målgrupp – hemlösa människor. Det är den enda tidningen i Stockholm vars syfte är att uppmärksamma de hemlösas situation. Försäljarna medverkar själva i tidningen på olika sätt, en sektion i tidningen heter ”Hemlös – med egna ord”. Där skriver, tecknar och fotograferar de hemlösa om saker som berör dem. Det är en av tidningens mest lästa delar. Tidningen Situation Sthlm skriver också om intressanta människor och företeelser i staden ur ett gatuperspektiv. Man bevakar vad som sker inom kulturen och på gatan, snappar upp företeelser och skriver om dem och personerna bakom dem. Tidningen skriver om hemlöshet och utanförskap med ett vidare perspektiv än andra medier.

Situation Sthlm är dock mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja försäljarnas väg tillbaka till samhället. De strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg jämte tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i deras café.

Första numret utkom i augusti 1995 och har idag 158 000 läsare per månad. Liknande tidningar finns i de flesta storstäder och idén till Situation Sthlm kommer ursprungligen från gatutidningen The Big Issue i England. Det finns ungefär 400 registrerade försäljare, fördelade på olika försäljningsplatser runt om i Stockholm. Ett nytt nummer kommer ut den sista onsdagen varje månad, alltså tolv nummer per år.

40 kronor kostar en tidning. Har du inte kontanter så går det att betala med sms. Säljarna föredrar kontanter men hellre sms än ingen tidning alls.