Detta bildspel kräver JavaScript.

Det är något speciellt med gamla böcker. Doften och innehållet i en skön harmoni. Känns större än livet utanför. Bibliotek är bra för själen.

Kungliga Biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Det är beläget i den nedre delen av Humlegården. Gult som solen och ståtligt som ett hus ska vara som innehåller så mycket kunskap och så mycket historia. Ord som bildar meningar som bildar liv.

Biblioteket som tidigare fanns i slottet flyttade år 1877 in i det då nybyggda huset i Humlegården på grund av platsbrist i slottet. Idag är det ett statligt byggnadsminne. Av den ursprungliga interiören återstår idag främst vestibulen och lässalen med sina höga gjutjärnskolonner i dubbla rader och gallerier. På 1980-talet sprängde man ut bergrum för två stora magasin om vardera fem våningsplan, 40 meter under marknivån.

Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material samt alla audiovisuella medier. Bibliotekets samlingar är öppna för alla, men riktar sig främst mot forskarvärlden. Grunden för det som idag kallas för Kungliga biblioteket har anor tillbaka till Gustav Vasas dagar. Samlingarna utökades av Erik XIV, Johan III och Karl IX och förvarades i Slottet Tre kronor.

Mellan 1874 och 1882 arbetade August Strindberg som extra ordinarie amanuens på Kungliga biblioteket och fick möjlighet att botanisera bland samlingarna.

I bibliotekets samlingar finns drygt 20 miljoner objekt. Förutom böcker innehåller samlingarna bland annat affischer, bilder, handskrifter och reklamtryck. Den audiovisuella samlingen består av mer 7 miljoner inspelade timmar. Biblioteket förvaltar personarkiv från bland annat Astrid Lindgren, August Strindberg och Dag Hammarskjöld.